Reisswolfman

Een DM-campagne gebaseerd op het pacmanspel. Een on-line game die het groene effect van het recyclen van papier weergeeft. Hoe meer Reisswolfman velletjes papier hapt hoe groener hij wordt en je verder kunt spelen op het volgende level. Via de game komt men tevens meer aan de weet over het groene karakter van Reisswolf en de veilige manier waarop ze omgaan met vertrouwelijke informatie.

www.reisswolfman.nl


Andere projecten:

> Reisswolfman

> Victoria, Niet lullen maar poetsen!

> Magneet Makelaars

> De Groot en Slot

> Broekman Makelaars