Als wij duurzaam denken dan denken we niet alleen aan het milieu. Dan denken we aan oplossingen die voorbij het snelle effect gaan, die rekening houden met wat er na het project komt. Technisch duurzaam: een open source platform neerzetten, bijvoorbeeld. Of grafisch duurzaam: niet 'the flavour of the month', maar een identiteit die over drie jaar nog staat als een huis. Maar evenzogoed werkt De Combinatie wel gecertificeerd klimaatneutraal.