Case Ronduit

Identiteit
Voor onderwijsinstelling 'Ronduit – Basis voor Onderwijs' ontwikkelden wij de visuele identiteit waarbij eenheid werd gecreëerd en ruimte was voor de individuele identiteit van de scholen. Iedere school een eigen kleur en eigen icoon en Ronduit letterlijk als basis en het bindende element voor de scholen.

Communicatieadvies
Wij adviseren Ronduit ten aanzien van het te volgen communicatiebeleid en praktisch ondersteunen daar waar nodig. Factoren als zichtbaarheid in de wijk, imagoverbetering, profilering en omgaan met sociale media spelen een steeds belangrijkere rol. Daarvoor hebben wij voor iedere school een eigen communicatie- en pr-plan ontwikkeld.

Andere Cases:

> Case Willteco

> Case Ronduit

> Case Groenmeesters

> Case Volgermeer

> Case Reisswolf

> Case Victoria