Case Reisswolf

De meerwaarde van Reisswolf als Europees marktleider op het gebied van gegevensbeveiliging communiceren. De expertise, hoge kwaliteitsnormen en het groene karakter van Reisswolf vertaald in concrete USP’s vormen het uitgangspunt voor de diverse DM-campagnes en middelen die wij ter ondersteuning van de Sales-activiteiten ontwikkelen.

www.veiligheidbegintbijjezelf.nl
De special security container van Reisswolf hebben we ingezet als ‘billboard’ op de werkplek van de gebruiker. Daarmee hebben we een podium gecreëerd om regelmatig Reisswolf te profileren als hoogwaardig kennispartner. Diverse Tips & Tricks over veiligheid werden d.m.v. labels en stickers en bijbehorende website onder de aandacht gebracht.

www.reisswolfman.nl
Een DM-campagne gebaseerd op het pacmanspel. Een online game die het groene effect van het recyclen van papier weergeeft. Hoe meer Reisswolfman velletjes papier hapt hoe groener hij wordt en je verder kunt spelen op het volgende level. Via de game komt men tevens meer aan de weet over het groene karakter van Reisswolf en de veilige manier waarop ze omgaan met vertrouwelijke informatie.

Andere Cases:

> Case Willteco

> Case Ronduit

> Case Groenmeesters

> Case Volgermeer

> Case Reisswolf

> Case Victoria